ENERGY HILL

Energie heuvels

Onze unieke en gepatenteerde Energie heuvels zijn even krachtig als mooi. Het zijn krachtige hydrobatterijen die uw energievoorraad beheren en tegelijkertijd fungeren als ecologische landmarks.

Hoe werkt het?

 • Een oplossing op maat

  We stellen een multidisciplinair team samen van ingenieurs en architecten om een oplossing op maat uit te werken op het gebied van energieopslag dat bovendien perfect opgaat in zijn omgeving.

 • De heuvel en het waterbassin

  We bouwen een heuvel van ongeveer 40 meter hoog, met bovenaan een waterbassin. Hierbij houden we rekening met de plaatselijke fauna en flora zodat elke energieheuvel perfect opgaat in de omgeving en het ecologische landschap niet verstoort. Om de impact op het plaatselijke oppervlaktewater of de grondwaterdynamiek te beperken, zorgen we bovendien dat de onderling verbonden bekkens - boven en onderaan de heuvel - een gesloten circuit vormen.

  Langdurige, industriële activiteiten kunnen plaatsvinden in volledig geïntegreerde gebouwen. Dit resulteert in onze 'Industrie 4.0', waarbij de industriële activiteiten plaats vinden in volledige symbiose met de natuur.

 • Het vinden van de perfecte locatie

  Dit concept is perfect geschikt voor de ontwikkeling van elk open stuk grond, maar ook voor de (her)ontwikkeling van bijvoorbeeld brownfields, (verlaten) industrieterreinen of historische stortplaatsen. Om vrachtwagentransport te vermijden, geniet een terrein gelegen in de nabijheid van water de voorkeur.
  Heeft u een locatie ter beschikking? Neem contact met ons op en wij regelen de rest!

 • Het papierwerk

  Samen met de verschillende stakeholders, milieuagentschappen, regionale en federale overheden, etc. gaan we op zoek naar een oplossing waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Op basis van onze ruime ervaring werken we steeds een ontwerp uit dat voldoet aan de eisen van de verschillende stakeholders en zorgen we voor het verkrijgen van de nodige vergunningen.

 • Hydro-elektriciteit

  Groene energie, afkomstig van de overmatige productie van hernieuwbare energiebronnen, rechtstreeks of door balancering van het net, kan worden gebruikt om water op te pompen en deze energie op te slaan in een bekken bovenop de heuvel. Deze potentiële energie kan nadien worden omgezet in hydro-elektriciteit wanneer nodig.

 • Bekijk onze demo video