Heat as a service

Heat as a Service

C-energy ontzorgt u op vlak van de transitie naar lage emissie warmtenetten bij nieuwbouwprojecten en totaalrenovatieprojecten.

Wat bieden we aan?

 • Wij optimaliseren uw verwarmings- en koelsysteem.
 • Wij investeren voor u in alle systemen en installaties die verband houden met de opwekking, opslag, distributie en meting van warmte/koeling.
 • U betaalt voor de afgenomen warmte over een periode van 20 jaar in de vorm van een aansluitbijdrage, een jaarlijks vast recht en een warmtetarief per MWh.
 • Wij verzorgen het onderhoud, de interventies, reparaties en vervangingen van de installaties.

Na 20 jaar verkrijgt u automatisch én kosteloos de eigendomsrechten van de energie-assets.

 
 

Voor wie?

 • Projectontwikkelaars en bedrijfseigenaren die actief zijn in de volgende sectoren:
  • Gezondheidszorg
  • Residentiële sites
  • Kantoorgebouwen
  • Bedrijventerreinen
  • Industriële sites met meerdere eigenaars
 

Volledige ontzorging

Ontwerp

Financiële engineering van collectieve lage temperatuur netwerken om de totale levenscycluskosten van het verwarmings- en koelsysteem te optimaliseren.

Bouw

Bouw van het volledige netwerk, inclusief geothermische en aerothermische installaties en meting, in samenwerking met de civiele aannemer.

Financiering

Projectfinanciering en verzekering.

Onderhoud

Onderhoud en volledige garantie van de assets gedurende de looptijd van het contract.

Exploitatie

Als netbeheerder en energieleverancier is C-energy verantwoordelijk voor de werking, 24/7, inclusief monitoring en facturatie.

Mogelijke technologieën

 • Collectieve warmte opwekking en distributie op lage temperatuur
 • Alle vormen van geothermie
 • Warmtepompen: lucht-water / lucht-lucht
 • Back-up verwarmingsinstallaties
 • Koeling (Actief en Passief) en Ventilatie
 • Energiebeheersysteem

 

Geïnteresseerd?

Contacteer ons