Microwave technology

Elektrificatie industriële processen

Het gebruik van microgolftechnologie in industriële processen voor o.a. verwarmen, drogen, steriliseren en pasteuriseren, vormt een belangrijke schakel in de verdere elektrificatie van onze industrie. De technologie slaagt er in om de daarvoor geschikte materialen rechtstreeks tot in de kern op te warmen, zonder overdrachtsverliezen of gebruik van een warmtetransportmedium zoals lucht of stoom, die vervolgens het te behandelen materiaal opwarmt.

De elektrificatie van gas gedreven warmteprocessen door de omschakeling naar microgolftechnologie past volledig binnen de toekomstvisie van C-energy. Het proces maakt de energieoverdracht veel efficiënter en sneller waarbij eveneens de uitstoot van CO₂, NO₂ en SO₂ ter plaatse gereduceerd en zelfs geëlimineerd wordt. Het systeem vereist geen opwarmtijd en er is minder vloeroppervlak nodig waardoor ook op gebied van OPEX de technologie een pak efficiënter geïmplementeerd kan worden.

C-energy, in nauwe samenwerking met onze technologiepartner MEAM, levert oplossingen die een stabiele energievoorziening van deze microgolftoepassingen garanderen en voorziet klanten van de nodige expertise en begeleiding in hun transitie.
 

Bezoek de MEAM website